Pozvánka na valnou hromadu TJ Tatran Biskupice, spolek

V sobotu dne 8.2.2020 v 17:00 hod se uskuteční ,pod Obecním úřadem Biskupice, valná hromada TJ Tatran Biskupice, spolek.

Program valné hromady:

 - projednání hospodaření TJ

- stanovení plánu činnosti a vyhodnocení plnění úkolů z minulé valné hromady

- vyhodnocení účasti družstev kopané v soutěžích, stanovení výhledových cílů oddílu kopané

- doplnění člena výkonného výboru

- zpráva kontrolní a revizní komise

- výběr členských příspěvků na rok 2020-po schůzi

- diskuze